fbpx

Usługi księgowe

Bieżąca obsługa księgowa obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji VAT, JPK, sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT7M, informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT prowadzących działalność gospodarczą,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT,
 • prowadzenie spraw urzędowych w imieniu klientów, zaświadczenia, rejestracje, aktualizacje NIP,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont,
 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych firmy,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową),
 • księgowanie operacji gospodarczych w systemie komputerowym w naszej siedzibie,
 • księgowanie operacji gospodarczych – zdalnie- z wykorzystaniem systemu FK Klienta.


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62