fbpx

Pozostałe usługi

ENPIRE Finanse oferuje również:

  • sporządzenie sprawozdań statystycznych do GUS
  • przygotowywanie wniosków kredytowych do banków
  • przygotowywanie wniosków do firm leasingowych
  • przygotowywanie okresowych monitoringów do instytucji zewnętrznych
  • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych, wybór formy prawnej prowadzonej działalności, formy prowadzonych ksiąg rachunkowych
  • bieżące informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz objaśnienia kwestii prawnych podatkowych, dokumentacyjnych


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62