fbpx

Cennik

Formy rozliczeń

Wynagrodzenie kwotowe wg cennika.

Wysokość wynagrodzenia za podstawowe usługi księgowe i płacowe ustalamy, szacując ilość dokumentów księgowych, ilość zatrudnionych pracowników, rodzaj i formę prowadzonej działalności, analizując niezbędny nakład pracy pracowników biura i czas potrzebny na zamknięcie miesiąca/roku obrotowego.

Usługi dodatkowe wyceniamy wg stopnia skomplikowania wniosków i sprawozdań statystycznych.

księgi
rachunkowe

od 1000,00 zł netto + 23%VAT

Prowadzenie pełnej księgowości.

Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT.

Ewidencja środków trwałych
i wyposażenia w ramach usługi.

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

opłata miesięczna

księgi przychodów
i rozchodów

od 250,00 zł netto + 23%VAT

Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT.

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia w ramach usługi.

ewidencja przychodu

od 200,00 zł netto + 23%VAT

na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego.

obsługa płacowa pracownika

od 50 zł netto + 23%VAT za osobę

Wysyłka deklaracji do ZUS w ramach usługi.

Obsługa płacowa współpracownika

od 40 zł netto + 23%VAT za osobę

Przygotowanie umów i rozliczenia umów zleceń, o dzieło i o współpracę.

Wysyłka deklaracji do ZUS w ramach usługi.

Rozliczanie PIT-ów

od 30,00 zł netto + 23%VAT

Rozliczanie PIT-ów rocznych osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

opracowywanie wniosków kredytowych

cena do uzgodnienia

sporządzanie sprawozdań do GUS

od 50,00 zł netto + 23%VAT

pomoc w zakładaniu działalności

od 200,00 zł netto + 23%VAT

 Udzielenie pomocy w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym.

Wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.

Pomoc w zakładaniu spółki

od 700,00 zł netto + 23%VAT

Udzielenie pomocy w założeniu spółki prawa handlowego.

Wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.

Rozpoczęcie współpracy
w trakcie roku

cena do uzgodnienia w zależności od przekazanej bazy danych


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62