fbpx

Obowiązkowe kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online to nowoczesne rozwiązanie stosowane od niedawna przez przedsiębiorców. Z początkiem lipca bieżącego roku kolejne branże będą musiały wymienić tradycyjne kasy fiskalne na kasy online. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kogo będzie dotyczył ten obowiązek, a także jak dopełnić wszelkich formalności koniecznie przeczytaj nasz artykuł.

Czym są kasy fiskalne online?

Kasy fiskalne online to nowoczesne urządzenia komunikujące się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kasy fiskalne online wysyłają dane takie jak dokumenty niefiskalne, paragony fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia czy informacje o dokonanych przeglądach okresowych do wspomnianego Centralnego Rejestru Kas. Instytucja nazywana jest inaczej Repozytorium. Poza przechowywaniem danych, jego zadaniem jest również nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy fiskalne online, aby mogły swobodnie połączyć się z Repozytorium, muszą mieć zapewniony dostęp do Internetu. Dzięki temu średnio co dwie godziny łączą się z Centralnym Rejestrem Kas w celu przesłania danych.

Kiedy wprowadzono obowiązkowe kasy fiskalne online?

Pierwsze kasy fiskalne online u niektórych podatników pojawiły się 1 stycznia 2020 roku. Obowiązkowi pracy na kasach fiskalnych online podlegają podatnicy wymienieni w Dzienniku Ustaw, dokładniej w art.145 b ust. 1 ustawy o VAT. Rozpoczęcie użytkowania kas fiskalnych online było konsekwencją wprowadzenia kolejnych kroków mających na celu uszczelnienie podatku VAT.

W związku z rozprzestrzenieniem się pandemii koronawirusa, terminy wprowadzenia obowiązku wymiany kas tradycyjnych na kasy online zostały przesunięte z 1 stycznia 2021 roku, właśnie na 1 lipca. Wyznaczona data to już trzeci etap wymiany kas fiskalnych. Konsekwencją planowanych zmian jest obowiązkowa wymiana tradycyjnych kas na kasy fiskalne online przez kolejne branże.

Kasy fiskalne online już niedługo będą musieli stosować przedsiębiorcy reprezentujący wszystkie branże. Pamiętaj, nowoczesne urządzenia z elektronicznym zapisem kopii można nabyć wyłącznie do grudnia 2022 roku. Potem od stycznia 2023 roku urządzenie kupisz wyłącznie w sieci. Ważne! Jeśli Twoja branża nie została wymieniona w art. 145 b ust. 1 ustawy o VAT, w związku z obowiązkową zmianą kas fiskalnych, możesz używać tradycyjnej kasy aż do momentu potrzeby wymiany pamięci lub do chwili, gdy ulegnie ona wyeksploatowaniu. Tradycyjne kasy fiskalne mają zostać wycofane ze sprzedaży.

Jakie branże czekają zmiany?

Od 1 lipca 2021 roku obowiązek posiadania kasy fiskalnej online dotyczy:

  • budowlańców,
  • fryzjerów,
  • kosmetyczek,
  • lekarzy,
  • prawników,
  • stomatologów.

Kasa fiskalna online będzie musiała pojawić się także w klubach fitness oraz na siłowniach.

Kasa fiskalna online – jakich formalności należy dopełnić?

Wymieniając tradycyjną kasę fiskalną na kasę online, przedsiębiorca zobowiązany jest zakupić nowoczesne urządzenie. Ważne! Kasa fiskalna online musi mieć potwierdzenie od prezesa Głównego Urzędu Miar. W chwili, gdy urządzenie zostanie zakupione, należy zawrzeć umowę z serwisantem. Osoba ta musi posiadać wymagane uprawnienia. Kasa fiskalna online w momencie, kiedy trafi do Twojego sklepu, powinna mieć dostęp do stałego, lecz przede wszystkim bezpiecznego łącza wifi z Internetem. Końcowym etapem jest przeprowadzenie procesu instalacji oraz fiskalizacji kasy, przy obecności serwisanta.

Komu należy się ulga podatkowa na wymianę kasy fiskalnej?

Jeśli wymieniasz kasę fiskalną z tradycyjnej na nowoczesną online, możesz ubiegać się o ulgę podatkową. Wynosi ona 90% ceny zakupu kasy. Jest jednak warunek, jej wartość nie może przekraczać 700 zł. W chwili, gdy kwota ulgi w okresie rozliczeniowym jest wyższa od kwoty podatku należnego, przysługuje Ci prawo do zwrotu ich różnicy na Twój rachunek bankowy. Istnieje również możliwość odliczenia od podatku należnego zaistniałej różnicy za następne okresy rozliczeniowe. Ważne! Zakup kas rejestrujących nie może nastąpić później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62